Go to main content

Wat doet Handicap International?

Handicap International is een internationale ngo die de meest kwetsbare mensen helpt wereldwijd. Onze organisatie leidt rond verschillende thema's projecten, zoals revalidatie, ontmijning en moeder- en kindgezondheid. 

In het bijzonder voorkomen onze teams handicaps, verzorgen ze mensen met een handicap en begeleiden ze hen op hun weg naar autonomie en integratie in de maatschappij.

Ook in crisissituaties helpt Handicap International de meest kwetsbare mensen (mensen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, kinderen die er alleen voor staan ...). Denk aan natuurrampen (bv. aardbeving in Nepal) en gewapende conflicten (Syrische oorlog).

Doet Handicap International iets anders dan acties tegen mijnen en clustermunitie?

Handicap International werkt rond preventie, revalidatie en re-integratie en dat binnen verschillende thema’s:

 • Mijnen en clustermunitie
 • De gezondheid van moeders en kinderen
 • Fysieke revalidatie
 • Revalidatie in de lokale gemeenschap
 • Onderwijs voor iedereen
 • Economische integratie
 • Ondersteuning van verenigingen voor mensen met een handicap
 • Noodhulp

Meer info vind je hier.

Wat zijn de acties van Handicap International tegen mijnen en clustermunitie?

Al van bij haar oprichting bindt Handicap International de strijd aan tegen niet-ontploft oorlogstuig. Haar acties tegen mijnen en clustermunitie beslaan verschillende domeinen.

 • Handicap International doet aan ontmijning en werkt daarvoor nauw samen met lokale overheden. Ontmijners worden ook volgens internationale standaarden opgeleid.
 • Onze teams helpen de slachtoffers van mijnen en clustermunitie. Ze voorzien kinesitherapie, prothesen, orthesen en psychologische hulp.
 • Mensen die in gevarengebieden leven worden gesensibiliseerd over de risico’s.
 • Handicap International pleit bij overheden om het Verdrag van Ottawa tegen mijnen en het Verdrag van Oslo tegen clustermunitie te bekrachtigen en na te leven.

Handicap International heeft één niet mis te verstane boodschap voor de internationale gemeenschap: Stop bommen op burgers!
Teken hier onze petitie

Is Handicap International ook actief in België?

De missie van Handicap International is de meest kwetsbare mensen helpen in het Zuiden. Maar ook in België is Handicap International op verschillende vlakken actief: 

 • Vrijwilligerswerking. Vrijwilligers organiseren sensibiliserings- en fondsenwervingsactiviteiten over het hele land, doorheen het hele jaar.
 • Fototentoonstellingen. Scars of War legt de link tussen de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en recentere oorlogen in het Zuiden. Welcome to Life vertelt het verhaal van jonge mama’s en hun kinderen. Scenario 7.3 toont hoe je je leven terug opbouwt na een natuurramp.
 • Humanity & Inclusion-loopteam. Elk jaar doet Handicap International mee aan de 20 km door Brussel. Lopers zamelen een sponsorbedrag in en lopen zo voor de revalidatie van anderen.

Wat is de organisatiestructuur van Handicap International?

Handicap International is een Federatie van acht nationale afdelingen, namelijk Handicap International België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland. De nationale afdelingen doen aan sensibilisatie en fondsenwerving.

De Federatie Handicap International heeft operationele afdelingen in Brussel en Lyon. De projecten op het terrein worden van daaruit opgevolgd.

Wat zijn de werkingsmiddelen van Handicap International?

De financiële middelen van Handicap International zijn afkomstig van verschillende bronnen: privégiften en fondsen van (internationale en nationale) overheden, publieke instellingen en private stichtingen. 

Bekijk ons jaarrapport (financiële deel) voor meer gedetailleerde en de meest recente informatie.

Wil je zelf een gift doen? Dan kun je dit doen via onze donatiepagina of per overschrijving op het rekeningnummer van Handicap International (IBAN) BE80 0000 0000 7777. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar en recupereer je ongeveer de helft.

Opgelet: Handicap International werft geen fondsen op straat! Word je op straat aangesproken om geld te geven voor Handicap International, dan gaat het om oplichterij.

Hoe controleert Handicap International de besteding van haar middelen?

We schenken veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die ons ter beschikking worden gesteld. Alle rekeningen van de vereniging worden gecontroleerd door Ernst & Young. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze institutionele donateurs. Daarnaast kunnen onze budgetten slechts worden ingezet na het doorlopen van strikte interne procedures. Dankzij de hoger genoemde externe en interne controlemechanismen kunnen we verzekeren dat de middelen die we van onze donateurs krijgen optimaal worden beheerd.

Bekijk hier onze financiële informatie.

Handicap International is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en onderschrijft de deontologische code van de VEF. Daarin is uw recht op informatie opgenomen.

Hoe doe ik een gift aan Handicap International?

De projecten van Handicap International steunen met een gift kan op verschillende manieren:

Goed om weten: vanaf 40 eur is je gift fiscaal aftrekbaar, waardoor je ongeveer de helft van de fiscus terugkrijgt.

Heb je nog vragen over giften? Contacteer ons via mail (donateurs.belgium@hi.org) of bel naar +32 (0)2 233 01 82 tussen 9u en 13u.

Kan ik een doorlopende opdracht doen voor Handicap International?

Je kan Handicap International voor een bedrag naar keuze steunen via een permanente opdracht op onze website.

Wat zijn de voordelen van een doorlopende opdracht?

 • Je hoeft er niet meer aan te denken om regelmatig je goede doel te steunen. Het bedrag waarmee je Handicap International wil steunen wordt rechtstreeks van je rekening afgehouden.
 • Je bent vrij om het bedrag van je steun aan te passen en op elk moment kan je je doorlopende opdracht stoppen.
 • Er worden kosten bespaard omdat je niet meer gecontacteerd wordt met steunbrieven (behalve voor noodhulpacties).
 • Je blijft via het Handicap International magazine op de hoogte van onze projecten.

Als het totaal van je giften over een heel jaar meer dan 40 euro bedraagt, dan krijg je een fiscaal attest. 

Wat is het rekeningnummer van Handicap International?

Het rekeningnummer van Handicap International is (IBAN) BE80 0000 0000 7777 (swift code/BIC: BPOTBEB1).

Vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar en recupereer je ongeveer de helft.